העבודות שלנו

סרטונים

כפר הנוער עיינות - סרטון תדמית

כפר הנוער אמית פתח תקווה - סרטון תדמית

כפר הנוער רמת הדסה - סרטון המלצה

כפר הנוער מקווה ישראל - סרטון המלצה

כפר הנוער מקווה ישראל - סרטון תדמית

ביה״ס לקציני ים עכו - סרטון תדמית

דיגיטל

קאבר פייסבוק - כפר הנוער עיינות

קאבר פייסבוק - קציני ים עכו

דפוס

קיפולית - כפר הנוער אמית פתח תקווה

קיפולית - כפר הנוער עיינות

פולדר - בית ספר לקציני ים עכו

פולדר - בית ספר לקציני ים עכו

עיצוב סביבה לימודית

מדבקת קיר במועדון חניכים

מדבקת קיר במועדון חניכים